O društvu

Slovenija je endemična pokrajina in v samem evropskem/svetovnem vrhu glede obolevanja in možnosti okužbe z Bb.

Skupina zainteresiranih in osveščenih bolnikov z boreliozo je na podlagi potrebe po združevanju, izmenjavi mnenj in potrebe po dodatnem podpornem zdravljenju številnih zdravstvenih problemov, ki se pojavljajo pri bolnikih z boreliozo, sklenila ustanoviti Društvo bolnikov z boreliozo, po zgledu društev iz tujine.

Ustanovni zbor društva je potekal dne 30.jan.1997, v Celju, prisotnih je bilo 10 ustanoviteljev. Članstvo je z leti hitro naraščalo, vseh članov je v letu 2020 več kot 150. Sedaj so člani našega društva iz vseh krajev Slovenije in kaže se potreba o širšem obveščanju bolnikov, čemur  služi tudi ta spletna predstavitev.

Sedež društva je v Celju, Nušičeva 3.

Telefonska številka: tajnik društva 041 524 134

Poleg samopomoči, strokovnih predavanj in komplementarne medicinske podpore članom, želimo javnost opozarjati na težave, ki jih ta bolezen povzroča. Člani društva so lahko bolniki, njihovi svojci in tudi simpatizerji boja proti bolezenskim posledicam borelioze. Med našimi člani so tudi zdravniki, ki nas obveščajo o dosežkih uradne medicine na tem področju.

Slovenija je država, v kateri vlada endemija borelioze, uradne ustanove pa temu ne namenjajo zadosti denarja in pogosto zavračajo rehabilitacijo bolnikov s posledicami borelioze. Bolezen je še vedno neprepoznana in podcenjena s strani številnih zdravnikov primarnega in sekundarnega nivoja.

Ker je borelioza relativno kratek čas poznana bolezen, bolniki z boreliozo nismo imeli urejenega statusa in smo morali zdravstvenim komisijam svoje težave prikazovati kot znak drugih obolenj, npr. revmatskih obolenj, nevroloških bolezni… S tem v zvezi, je Društvo bolnikov z boreliozo doseglo velik uspeh, ko je bila  borelioza priznana kot samostojna entiteta, kar je bilo objavljeno v Ul RS št.90/2000. Še vedno pa je diagnosticiranje in prepoznavanje borelioze in z njo povezanih koinfekcij, oteženo zaradi različnih in ne povsem natančnih diagnostičnih testov, ki so v veljavi pri nas in v svetu. Poleg tega se obstoječe smernice zdravljenja in načini zdravljenja razlikujejo. Še posebej so pereči problemi pri prepoznavanju pozne faze (zastarane, III. faze)  borelioze oziroma  kronične borelize in zdravljenje le-te.   

 

Predsednik prim.mag.Branko Šibanc 
Podpredsednica mag. Majda Kralj 
 
Člani izvršilnega odbora so:
Dušan Jarh 
Liljana Štepic
Ana Maria Žohar
Lovro Ulaga 
 
 
Mednarodni Strokovni svet strokovnjakov medicine in farmacije  je v fazi formiranja in bo imenovan v prvi polovici leta 2020.